VG: Prisen på bjørkeved stiger – årsak og konsekvenser for deg

28. september 2023

VG har denne uken skrevet en artikkel om prisene på bjørkeved.

Her er hva den inneholder i korte trekk:

Økning i priser

Prisene på bjørkeved har tatt en oppadgående kurve, og dette kan få betydning for de som satser på denne vedkilden for å holde varmen i vinter.

En undersøkelse utført av Norsk Ved, en organisasjon for vedprodusenter, har avdekket at prisene på bjørkeved trolig vil øke med 10–12 prosent i år, en betydelig økning sammenlignet med den generelle konsumprisindeksen som kun har økt med 4,8 prosent.

Hva er årsaken til denne prisstigningen?

En stor del av svaret ligger i utfordringene knyttet til å skaffe tilstrekkelig bjørketømmer. Prisene på andre typer tre har også økt, og dette har satt press på markedet. Bjørkevedprodusenter har følt kostnadstrykket og justerer nå prisene i tråd med økte produksjonskostnader.

Noen vedprodusenter har allerede reagert med prisøkninger på opptil 20 prosent. For eksempel har Thorstein Roxrud, eieren av Hel V, hevet prisene med 20 prosent, hovedsakelig på grunn av de høye råvarekostnadene. Dette kan bety at en 60 liters sekk med bjørkeved, som i gjennomsnitt kostet 111 kroner i fjor, kan koste så mye som 122 kroner i år.

Bjørkeprisene er også påvirket av flere faktorer, inkludert vanskeligheter med å skaffe bjørketømmer, stengte grenser til Russland, barkbilleangrep i europeisk skog og skogbranner i Canada.

Strømpriser

Strømprisene spiller også en rolle i ligningen. Selv om strømprisene har gått ned, er det fortsatt etterspørsel etter ved. Dette avhenger av hvor kald vinteren blir og hvordan strømprisene utvikler seg.

For å håndtere denne situasjonen og spare penger, anbefales det å sjekke nøye etter gode tilbud og vurdere å kjøpe ved i større mengder direkte fra produsenten. Å unngå små sekker ved bensinstasjoner kan også bidra til å holde kostnadene nede.

Så selv om bjørkeved blir dyrere, er det mulig å finne rimelige alternativer ved å være oppmerksom på markedet og ta smarte valg når du forbereder deg på vinterens kulde.

Ønsker du å lese hele artikkelen til VG trykk her.