Vedøra kåret av VG til Oslo-områdets billigeste vedforhandler

12. desember 2022

Til vår store glede hadde VG i desember en undersøkelse av den billigeste veden i Oslo-området. Her ble vi kåret til Oslo-områdets billigeste vedforhandler, noe vi er veldig glade for!

VG gikk nøye gjennom svært mange leverandører av ved, inkludert de store kjedene som selger fra sine butikker. Undersøkelsen til VG gjaldt pris på 30 sekker ved på ca. 40 liter/15kg, levert til Frogner i Oslo.

VG desember 2022


Vårt mål har vært å levere den billigste veden i området, noe som ikke alltid er like lett. Prisene på ved og import har variert mye det siste året, og det har vært utfordrende å holde prisene nede. I noen perioder har vi gått i null, men klart å levere på målet om billig ved.


Bak kulissene har vi diskutert mye på hvordan vi kan få til å fremdeles levere god og billig ved, og vi har brukt mye tid på å effektivsere og optimalisere prosessene våre for lasting og utkjøring. Det er en krevende jobb å få såpass mye logistikk til å gå opp, og vi er stolte av å ha bygget oss en solid prosess for kjøring og henting av ved.


Så da VG i desember kåret Oslo-områdets billigste ved, - ble vi veldig glade for å toppe deres undersøkelse.


Prisene på ved varierer mye, og neste måned kan det se helt annerledes ut for vedmarkedet, men en ting kan vi si; at i desember 2022, så er vi billigst på ved med levering i Oslo-området, - og det er vi veldig fornøyde med!


Takk for all støtte - vi setter enormt pris på det.

Hilsen Kasper og Johannes